O fundacji

 

Społeczna Fundacja Miasta Kutna

Rok założenia: 1991

Od prawie ćwierć wieku udzielamy wsparcia i aktywizujemy mieszkańców Kutna.

Prowadzimy działania na rzecz lokalnej społeczności w zakresie rozwoju kultury i sztuki, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, pomocy społecznej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Nasze cele realizujemy  poprzez:

wspieranie i dofinansowanie imprez kulturalnych, artystycznych, festiwali, konkursów, klubów i świetlic, bibliotek i muzeum działających na terenie miasta; dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez szkoły, organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; udzielanie wsparcia osobom potrzebującym, dofinansowanie i organizowanie punktów bezpłatnego żywienia, kolonii, obozów i innych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie i dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; inicjowanie debat oraz przygotowywanie projektów rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kampanie społeczne i programy animacji społeczności lokalnych; przygotowywanie i wydawanie publikacji i działalność promocyjną; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz aktywizacji społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowo-rekreacyjnej i zawodowej seniorów.