Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Społecznej Fundacji Miasta Kutna

Przewodniczący – Witold Kamiński
Wiceprzewodniczący – Stanisław Jan Bobrzak
Członek – Waldemar Twaróg