Zarząd Fundacji

Zarząd Społecznej Fundacji Miasta Kutna

Grzegorz Chojnacki  – prezes

Michał Kacprzak  – vice-prezes

Radosław Rojewski – skarbnik

Bożena Budnik – sekretarz

Magdalena Konczarek – członek zarządu

Liliana Urbańczyk Wójcik – członek zarządu

Iwona Kaca – członek zarządu