„Budżet partycypacyjny w Kutnie”

kutnoProjekt „Budżet partycypacyjny w Kutnie” to wsparcie dla Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Społeczna Fundacja Miasta Kutna w partnerstwie z Miastem Kutno i Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” zdobyła grant w wysokości 237 500 zł w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na realizację projektu pn.: „Budżet partycypacyjny w Kutnie”.

Jego celem jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Kutna i włączenie ich w procesy partycypacyjne przy tworzeniu i wyłanianiu projektów do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt ma dać rozwiązanie problemów, które ujawniły się w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, szczególnie w zakresie tworzenia i promocji projektów wśród mieszkańców, zbyt dużego zaangażowania placówek publicznych w tworzenie i zgłaszanie projektów oraz nadmiernego formalizmu. Razem z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami opracowana zostanie nowa procedura zgłaszania i wyboru projektów.