Ewaluacja I edycji KBO

IMG_1069I etap projektu „Budżet partycypacyjny w Kutnie” zakłada przede wszystkim dokonanie ewaluacji ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego, po to, by kolejne edycje przebiegały sprawniej, a „zasady  gry„ były dla wszystkich jasne i klarowne. Zależy nam również na tym, by coraz więcej mieszkańców naszego miasta miało świadomość, że partycypacja daje szanse rozwoju i odpowiada na potrzeby kutnian, a współpraca i komunikacja między mieszkańcami a Miastem mogą okazać się  w konsekwencji bardzo owocne.

W związku  z tym, w kwietniu i maju trwały badania ankietowe (w tym również badania on-line) prowadzone przez Pracownię badawczą CoCreation  oraz odbywały się spotkania grup fokusowych (wnioskodawców, mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych).

Owocem działań ewaluacyjnych jest Raport ewaluacyjny.

Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie i wspólna praca przyczynią się do wyeliminowania błędów, jakie pojawiły się w ubiegłorocznej, pilotażowej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Na fotorelacje z działań ewaluacyjnych zapraszamy tutaj.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, sugestie, uwagi lub propozycje związane z BO, zapraszamy do kontaktu: partycypacja.kutno@gmail.com.