Zespół ds. zmiany procedury

Od marca do czerwca 2015 roku – dzięki uprzejmości Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz Urzędu Miasta Kutno – w Dworku Modrzewiowym oraz UM Kutno odbywały się spotkania Zespołu ds. zmiany procedury.

Celem spotkań było przede wszystkim opracowanie zmian do procedury wyłaniania projektów do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zespół wspierał doradca zewnętrzny – Grzegorz Justyński – dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta w Łodzi – odpowiedzialny za realizację łódzkiego BO.

Spotkania moderowała Magdalena Mirys – koordynatorka projektu z ramienia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Główny przedmiot prac zespołu to:

a) procedura zgłaszania, wyłaniania i realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego w Kutnie,

b) działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców.

W najbliższym czasie, tj. jeszcze w czerwcu, na stronie SFMK zostaną opublikowane rekomendacje Zespołu, a procedura zostanie poddana konsultacji z mieszkańcami.

 

Zespół ds. zmiany procedury składał się z przedstawicieli:

Organizacji pozarządowych: Bożena Gajewska (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej), Daria Paluchowska (Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37), którą po drugim spotkaniu zastąpiła Joanna Gała (Kutnowska Kuźnia Kultury), Michał Kacprzak (Społeczna Fundacja Miasta Kutna)

Wnioskodawców: Olga Jóźwiak, Marek Kurnatowski, Krzysztof Matusiak

Radnych: Mariusz Sikora, Michał Lebiedowicz

Przedstawicieli Miasta: Prezydent Zbigniew Wdowiak, Michał Adamski, Jarosław Kotliński, Przemysław Brzeziński.

Rekomendacje Zespołu ds. zmiany procedury

PS

Pośrednim owocem pracy Zespołu i ewaluacji były konsultacje społeczne z mieszkańcami Kutna w sprawie trybu i zasad realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z videozaproszeniem, fotorelacją i krótkim reportażem z konsultacji.