Wspieramy

Wśród realizowanych oraz wspieranych przez nas inicjatyw są m.in. Festiwal Szaloma Asza, FIREPROOF Festiwal Ognia w Kutnie, wydanie publikacji pt.: „Doktor Antoni Fortunat Troczewski”.

Festiwal im. Szaloma Asza

Festiwal im. Szaloma Asza miał inaugurację w 1999 roku, z inicjatywy władz miasta Kutna. Odbywa się jesienią, co dwa lata, i towarzyszy OKL. Ideą Festiwalu jest budowanie tożsamości lokalnej poprzez podtrzymywanie polsko-żydowskiej tradycji Kutna oraz wprowadzenie do tradycji literackiej i krytycznoliterackiej dzieł Szaloma Asza. Podczas trzydniowej imprezy odbywają się: sesje literackie, spotkania autorskie, promocje książek, odczyty, wykłady, prezentacje multimedialne, warsztaty, pokazy filmów, wystawy, spektakle teatralne, koncerty i wieczory żydowskie, podczas których mają miejsce różne formy prezentacji kultury i tradycji żydowskiej. W latach 2011 i 2013 odbyły się konferencje naukowe poświęcone twórczości Asza, z udziałem najwybitniejszych znawców literatury i kultury jidysz w Polsce, wydano też publikacje naukowe z materiałami konferencji. W 2013 r., nakładem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie, ukazała się pierwsza polska edycja dramatów Szaloma Asza. Honorowymi gośćmi Festiwalu byli wówczas potomkowie pisarza: David Mazower – prawnuk i jego córka, Nina Kanter.

Fireproof Festiwal Ognia w Kutnie

Interesujące Was informacje na temat kutnowskiego Teatru Ognia  oraz Festiwalu, znajdziecie tutaj: FIREPROOF Festiwal Ognia w Kutnie.

Doktor Antoni Fortunat Troczewski

Od ukazania się poprzedniej publikacji poświęconej doktorowi minęło już 30 lat. Autorom  biografii (J. Saramonowicz, P. A. Stasiak) udało się dotrzeć do nowych – nieznanych dotąd źródeł, które stały się doskonałym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy na temat życia i działalności I Honorowego Obywatela Miasta Kutno.
Niniejsza publikacja powstała w 85. rocznicę śmierci doktora Antoniego Troczewskiego (1928 – 2013), to kolejna próba ukazania życia i działalności oraz oddania hołdu temu wybitnemu kutnowianinowi z wyboru. Biografia nie jest opracowaniem zamkniętym, wciąż pozostaje jeszcze wiele kart do odkrycia w bogatej przeszłości bohatera książki.